Ostróda - informacje


32.714
mieszkańców Ostródy
15.404
mężczyzn
17.310
kobiet

4.896
w wieku przedprodukcyjnym

19.795
w wieku produkcyjnym

8.023
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

124
zawarto małżeństw

272
urodzeń

412
zgonów

-140
przyrost naturalny
miasto Ostróda
dochody

165.751.776
wydatki

156.203.776
struktura wydatków Ostródy

215
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

14.445.651
9,248%
Transport i łączność

9.067.671
5,805%
Administracja publiczna

571.956
0,366%
Turystyka

4.570.606
2,926%
Gospodarka mieszkaniowa

1.293.268
0,828%
Działalność usługowa

191.022
0,122%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.531.495
0,980%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.960
0,003%
Wymiar sprawiedliwości

887.235
0,568%
Obsługa długu publicznego

610.970
0,391%
Różne rozliczenia

44.772.752
28,663%
Oświata i wychowanie

623.669
0,399%
Ochrona zdrowia

12.044.225
7,711%
Pomoc społeczna

2.391.555
1,531%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.390.457
3,451%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.574.706
2,288%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.653.030
3,619%
Kultura fizyczna i sport

48.579.332
31,100%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-07 04:23
REKLAMA
pogoda Ostróda
0.1°C
wschód słońca: 07:44
zachód słońca: 15:20
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ostródzie

kiedy
2023-04-11 19:30
miejsce
Centrum Kultury, Ostróda,...
wstęp biletowany